10 Ocak 2014 Cuma

‘Себя’ Zamiri – Местоимение ‘себя’ (Yeni Rusça Dersi)

Bugünkü dersimizde ‘себя́’ [sib’á] – (farklı hallerde kullanılan ‘kendi’) Dönüşlülük Zamiri’ni inceleyeceğiz. Bu zamirin Türkçe karşılığı, ‘kendini’, ‘kendinden’, ‘kendine’ v.b., bazen de Sahiplik eklerle belirtilir:
Как ты себя́ чу́вствуешь? – Kendini nasıl hissediyorsun?
Дире́ктор у себя в кабине́те. – Müdür (kendi) odanda.I. ‘Себя’ Zamirinin şekilleri
‘Себя́’ Zamiri, hallere göre değişir, cins ve sayısına göre değişmez. Aşağıdaki tabloda ‘себя́’ Zamiri’nin farklı hal şekillerini bulabilirsiniz. Dikkat edin! Zamirin Yalın Hal şekli bulunmamaktadır.
Hal -IN Hali себя́ [sib’ákendinin
-E Hali  себе́ [sib’ékendine
-İ Hali  себя́ [sib’ákendini
İle Hali собо́й [sabóykendinden, kendisiyle
-DE Hali  себе́ [sib’ékendisi hakkında, kendisini

‘Себя́’ Zamiri farklı edatlarla kullanılır:
у себя́ – kendisinin, kendisinde
к себе́ – kendisine
с собо́й – kendisiyle
о себе́ – kendisi hakkında
Lütfen, aşağıdaki örneklere bakın:
1.
- Ка́тя у себя́ в ко́мнате? – Katya (kendi) odanda mı?
- Да, она́ у себя́. – Evet, odanda.
2.
- Как вы себя́ чу́вствуете? – Kendinizi nasıl hissediyorsunuz?
- Сего́дня я чу́вствую себя́ пло́хо. – Bugün kendimi iyi hissetmiyorum.
3.
- Я сдал сло́жный экза́мен, и о́чень дово́лен собо́й. – Zor bir sınav verdim, kendimden çok memnunum.
4.
- Расскажи́те мне немно́го о себе́. – Bana biraz kendinizi anlatır mısınız?
5.
- Серге́й пригласи́л нас к себе́ на да́чу. – Sergey bizi yazlık evine davet etti.

II. ‘Себя’ ile kullanılan deyimler

бере́чь себя́ [biréç’ sib’á] – kendine iyi bakmak
брать с собо́й [brat’ ssabóy] – yanına almak
вести́ себя́ [vistí sib’á] – davranmak
взять себя́ в ру́ки [vzyat’ sib’á vrúki] – kendini toparlamak
вы́йти из себя́ [vı́yti issib’á] – kendinden geçmek
дать себе́ сло́во [dat’ sib’é slóva] – kendine söz vermek
держа́ть себя́ в рука́х [dirját’ sib’á vrukáh] – kendini tutmak
не ду́мать о себе́ [ni dúmat’ asib’é] – kendini düşünmemek
следи́ть за собо́й [sledít’ za sabóy] – kendine dikkat etmek

Şimdi örneklere bakın:
6.
- Они радуются и ведут себя́ как дети. – Onlar eğleniyor ve çocuk gibi davranıyorlar.
7.
- Где твой ноутбу́к? – Dizüstü bilgisayarın nerede?
- Сего́дня я забы́л взять его́ с собо́й. – Bugün onu yanıma almayı unuttum.
8.
Береги́ себя́. – Kendine iyi bak.
9.
- Когда́ я услы́шал э́ту но́вость, вы́шел из себя́, но пото́м немно́го успоко́ился, взял себя́ в ру́ки. – Bu haberi duyunca kendimden geçtim, fakat sonra biraz sakinleştim, kendimi toparladım.
10.
- Я дал себе́ сло́во, что бо́льше не бу́ду ложи́ться сли́шком по́здно. – Kendime söz verdim, bir daha çok geç saatte yatmayacağım.

Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle...Hiç yorum yok:

Yorum Gönder